Reservat el dret d'admissió

El blog d'un barrinador logoludòpata i iconoclasta. Reservat el dret d'admissió

22 de maig 2013

Per què estic en contra de la ILP de renda mínima universal


Estic en contra de la proposta que circula d'ILP de renda mínima universal per tres motius. És:

1.- Inoportuna
2.- Ineficaç
3.- Insostenible

1.- Inoportuna per la pinça al nostre govern, agreujada per l'abandonament de les polítiques sobre la dependència que ha fet el govern de la metròpoli. EFECTE TENALLA sobre les finances de la Generalitat

2.- Ineficaç perquè fomentarà la cobdícia dels capitalistes EFECTE DEGRADACIÓ http://www.expansion.com/2010/12/14/economia/1292331491.html

3.- Insostenible perquè no podem assumir tota la misèria del món; es magnificarà el frau de persones inscrites sense residir ací o suplantades per un indocumentat que diu ser un altre... Cal recordar bitllets gratuïts de Canàries a BCN... I en tot cas, la disponibilitat de fons ha de ser proporcional a la d'altres polítiques socials: sanitat, educació, infraestructures... EFECTE CRIDA

L'efecte degradació es minimitzaria en un país en què l'economia subterrània fos insignificant. Potser la nostra República ho aconseguirà.
L'efecte tenalla no tindrà el mateix impacte quan la nostra economia deixarà d'estar controlada per l'enemic. I, en tot cas, caldria regular l'impacte d'aquesta renda en altres polítiques, com l'ajut al lloguer dels joves, l'ajut a la dependència...
L'efecte crida s'evitaria limitant la renda als ciutadans de Catalunya i exigint per a l'accés a la ciutadania una residència continuada de deu anys.

I cal eliminar radicalment el segon paràgraf de l'article 6.c, que pot provocar allaus humanes:

Són exemptes d'aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar de llur lloc de residència per a evitar maltractaments a elles o als fills i que hagin arribat a Catalunya i compleixin la resta de requisits.


Quantes dones s'hi podrien acollir?In just one year in Canada, 427,000 women over the age of 15 reported they had been sexually assaulted.7 Since only about 10% of all sexual assaults are reported to the police, the actual number is much higher.8 facts-about-violence CANADA

Fact #1: Over 22 million women in the United States have been raped in their lifetime. (National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010) facts-about-violence USA

Si tot el món fos com USA, equivaldria a 5% població (350 milions de dones, 300 sense un estat de dret al darrere)

Altres

Dependents no cobren

lloguers per a joves que majoritàriament no s'hi varen poder acollir
http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2013/03/les-llistes-d-espera-es-disparen-un-51-des-que-boi-ruiz-es-conseller-de-salut-78056.php

14-08-2014 incorporo Siete argumentos contra la Renta Básica Universal y a favor del Trabajo Garantizado