Reservat el dret d'admissió

El blog d'un barrinador logoludòpata i iconoclasta. Reservat el dret d'admissió

24 de desembre 2010

La contaminació terrorista de la judicatura

És un tema recurrent que ha tornat a posar sobre la taula en Vicenç Partal amb el seu editorial "Això és un cop d'estat":

Hi estic totalment d'acord, tot i que penso que l'exemple més semblant al nostre és quan el dictador de Paquistan va canviar inconstitucionalment tot el tribunal suprem perquè havia dictaminat que no es podia tornar a presentar a les eleccions. Nosaltres hem patit per passiva allò que al Paquistan fou per activa: un tribunal konstitucional (TK, amb k d'okupa) en què els franquistes han impedit durant anys que se'n renovessin els membres, allargant-ne el mandat anticonstitucionalment.

Ja fa temps que sostinc que el que diu en Vicenç "Els cops d'estat clàssics, els fan els militars. Però a Europa ja són mal vistos" és la causa del que va passar el 23-F: si el monarca escollit per Franco va trigar tant a definir la seva actitud davant del cop va ser mentre esperava que trobessin una fórmula per fer triomfar el cop fent veure que era derrotat; doncs, des que el Tejerazo va triomfar en el fons fent veure que fracassava en les formes, la transició a la democràcia va quedar interrompuda i d'aquest mal coixegem. Alguns diuen ara que les darreres sentències del 2010 han dinamitat el trompetejat pacte constitucional. Per a mi, va néixer tocat i no va resistir la primera andanada.

¿Com es pot entendre, doncs, que la judicatura es presti tan entusiàsticament a la tasca de suplantar la voluntat popular i a la de contribuir a fer realitat el deliri franquista que Espanya acabi sent una sola nació?

Per entendre això hem de recordar que la judicatura va ser una de les tres branques principals de la maquinària terrorista del franquisme, que cap jutge terrorista va pagar pels seus crims durant la transició a l'actual règim neofranquista, que tots varen poder seguir treballant i que varen ser decisius en l'elecció dels seus successors; la llei d'autoamnistia que els franquistes es varen concedir (similar a les que altres colpistes terroristes es varen concedir a l'Argentina, Xile... i que les democràcies sempre han anul·lat) va incloure tots els criminals del Tribunal de Orden Público i també tots els còmplices de les farses dels tribunals militars, com els assassins del President Companys.

Les tres branques a què m'he referit varen actual a ple rendiment durant quaranta anys:
 • els militars, matant quan calia sense tribunals o fent-ne uns de faràndula
 • la policia, torturant sense escrúpols o fent saltar els detinguts des d'un tercer pis
 • la judicatura ordinària, bé acceptant acusacions de crims ordinaris contra persones represaliades per la seva dissidència amb proves fabricades per la policia o simples declaracions dels torturadors que no es permetia contrastar amb testimonis exculpatoris, bé donant carta de legalitat a tota mena de saquejos dels béns de les persones represaliades o exiliades, en benefici dels jerarques del règim, els fills dels quals segueixen avui gaudint d'allò robat;
 • i els tribunals d'excepció, o de orden público, col·laborant a aplicar lleis injustes en dictar sentències criminals.
¿Què en queda, del règim de terror que els jutges franquistes executaven amb zel i rigor? Seguim tenint un tribunal d'excepció, amb el nom canviat, però capaç d'enviar un escamot de vint funcionaris, preparats per matar si cal, a casa d'un vailet que ha demanat que tres multinacionals respectin la llei i etiquetin en català... i seguim tenint les mateixes idees impregnant la judicatura, perquè els jutges terroristes del franquisme no varen ser apartats de les comissions avaluadores per a la contractació de nous jutges i es varen assegurar que les seves idees genocides segueixin ser majoritàries entre els seus successors. Altrament, ¿com s'explicaria que un dels més alts càrrecs de la judicatura fes declaracions racistes contra la llengua catalana (comparant els drets lingüístics amb les sevillanes) i no solament no el destituïssin i expulsessin de la carrera judicial, sinó que el proposessin per al TK?

Respecte a la concepció de l'Audiència nacional com a continuació del Tribunal de Orden Público, em remeto a l'entrevista publicada a la Vanguardia amb el seu president actual:

¿Habrá que cerrar la Audiencia cuando se acabe ETA?
A la Audiencia se le dieron más competencias que las del terrorismo para evitar que fuera considerada un tribunal de orden público. Sus competencias incluyen el crimen organizado. La Audiencia tiene sentido aunque el terrorismo desaparezca. Hay que aprovechar la experiencia acumulada.

Com es pot fer net?

Reivindico que s'apliqui a la judicatura el concepte de "contaminació", com a aportació positiva de la ley de partidos: si una candidatura electoral té un sol membre d'una anterior candidatura que va ser prohibida per connivència amb el terrorisme, es considera que la nova candidatura està contaminada de terrorisme i es prohibeix.

De la mateixa manera, el dia que tinguem una democràcia autèntica i s'anul·li la llei d'autoamnistia dels terroristes franquistes (que és l'únic que queda de la transició), tots els jutges terroristes (no solament els del TOP i dels tribunals marcials contra dissidents, també els de la justícia ordinària que hagin substanciat causes que instrumentalitzaven maniobres repressives) seran condemnats pels seus crims, que hauran de ser reparats. Però, a més, es revisaran totes les comissions de nomenament de nous jutges en què hagin intervingut jutges terroristes, perquè els nous jutges estan contaminats de terrorisme i hauran de ser apartats provisionalment dels seus càrrecs, fins que noves comissions en què no hi hagi cap jutge terrorista ni cap jutge contaminat de terrorisme avaluïn segons criteris democràtics la seva vàlua professional.

I que ningú es pensi que això no ens ha d'afectar als catalans el dia que recuperem la independència: de la mateixa manera que l'estat d'Israel va seguir perseguint els genocides encara que no fossin ciutadans del seu estat, Catalunya mai no podrà renunciar a veure condemnats els genocides, encara que faci dos-cents anys que hagin mort i tant si la seva víctima fou el President Companys com si fou un simple tresorer d'una coral obrera.

17 de desembre 2010

Per què diuen GOVERNANÇA si volen dir DICTADURA?

Llegeixo al Periòdico del divendres, 17 de desembre del 2010, que sembla que hi ha un:

EL DEBAT SOBRE EL MODEL DE GOVERNANÇA
Els consells socials advoquen per treure poder als rectors
La proposta deixa el govern en mans d'una majoria aliena a la universitat
(...)
El document subscrit pels set presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes en el qual es descriu com ha de ser el model de governança de les universitats advoca per reforçar l'autoritat dels màxims dirigents de la institució, però al mateix temps proposa desplaçar els rectors com a primers responsables del govern universitari i deixar-lo en mans d'un professional «de prestigi en el món social o econòmic» i aliè a l'àmbit acadèmic. (la negreta és meva)


i l'editorial de la Vanguardia de la mateixa data sobre "El gobierno de las universidades" diu que és "bien sabido que el problema mayor de las universidades públicas españolas y, en concreto, de las catalanas, es el de su gobierno" i ens presenta les universitats públiques com un "marco institucional con cierto regusto asambleario que tiene su paradigma en un claustro heterogéneo, pero omnipresente, que elige y por tanto condiciona al rector.(...) Y de esta defectuosa estructura..."


Si canvieu en aquestes frases claustro per parlamento i rector per presidente del Gobierno, ja només cal que Franco ressusciti.

D'entrada, no estan gaire ben informats: des que el PP va modificar la llei d'universitats, els rectors són triats majoritàriament amb una mena de concurs de la senyorita Pepis de ponderacions més que dubtoses; i, en haver incomplert el PSOE (que estrany!) la seva promesa de tornar-ho a deixar com estava abans, fins i tot els rectors elegits pel claustre tenen ara un blindatge antidemocràtic amb majories del tipus Tribunal Konstitucional (amb K d'okupa) que els fa immunes al claustre més hostil (excepte si han aconseguit posar-se en contra fins els membres del claustre que designen ells mateixos).

I si el governant es veu abocat a una manera de governar que l'obligui a recórrer permanentment a la cultura del diàleg, on millor que a les universitats, que en una societat sana han de ser
escola de democràcia, planter de discrepància i cultiu d'alternatives (i dic sana per incloure-hi també tant les societats democràtiques com les privades de democràcia però amb esperit de lluita per obtenir-la).

Però encara ací hem de tornar a dir que no estan gens informats; desgraciadament, l'intervencionisme de l'autoritat (via consells socials, via polítiques de recerca, via política d'absorció del deute acumulat o de financiació de noves necessitats; sempre afavorint els centres dòcils o controlats per gent de la seva corda) ha dut les universitats a acceptar majoritàriament direccions autoritàries que facin anar el vaixell per les aigües que plauen al poder. Com es vehicula aquest autoritarisme? Bàsicament amb dos mecanismes: delegació de funcions i reunions paral·leles.

Per la delegació de funcions, es buiden els òrgans col·legiats de les seves funcions, que es transfereixen a comissions controlades per la direcció. Aquestes comissions reten comptes un cop a l'any i només cal que el poder s'encarregui de visibilitzar que la reunió de la comissió de professorat serà tot seguit (i proveirà o no de places...), la de docència (que repartirà els encàrrecs segons com s'hagi votat la convalidació de les actuacions de les comissions delegades o tornarà a canviar per enèsima vegada els criteris "objectius" per penalitzar els dissidents) i que es faci un toc d'atenció als directors de tesi per tal que recordin als seus doctorands (si formen part de l'òrgan) què és el que convé que votin... en resum, no trobarem cap exemple més evident del clientelisme per les vies més variades per garantir que un departament en pes acata acríticament tot allò que la direcció imposi "perquè cal ser possibilista".

Hi ha contextos en què això no acaba de funcionar, perquè una minoria, immune a represàlies o tant represaliada que ja no hi pot perdre res, es dedica a qüestionar la validesa de tot allò en què s'intenta impedir que l'òrgan decideixi o fiscalitzi. Això passa sobretot en els òrgans generals de la universitat amb els sindicats més bel·ligerants i les associacions d'estudiants. Cap problema. Es converteixen aquestes reunions en pura tramoia: uns dies abans es reuneix la majoria vinculada al poder i organitzen com s'informarà de cada punt i com es presentarà per tal que no es vegi el llautó i després es fa la reunió "oficial", on els temes no cal que siguin debatuts perquè la majoria ja sap en quin sentit ha de votar o sap quins temes millor que no surtin perquè ja hi ha acord de com es gestionaran amb discreció (una de les paraules més emprades en les reunions B); no tenim doble comptabilitat perquè no hi ha ni un ral, però ens podem permetre el luxe de tenir doble governança: la de tramoia amb els membres estatutaris i la de veres, sense la nosa heterogènia amb regust assembleari.

I fins ací allò que la premsa del règim troba que és el problema mayor de las universidades públicas; jo tinc una llista molt llarga de problemes i resulta que cadascun dels problemes d'aquesta llista el trobo més important que el de permetre al rector de poder fer de dictador sense la nosa del claustre, de les delegacions de funcions i de les reunions de tramoia. Us els presento en un ordre que no té cap importància, atesa la manca total d'interès dels partits politics en la recerca i el pensament; si hi hagués diners només per a una part dels problemes, ens podríem demanar quins eren més importants:

 • el fet que el 18% del professorat tingui el 51% del poder del claustre
 • els sous del personal, tant PDI com PAS
 • les misèries pressupostàries dedicades a la recerca
 • la conversió a Bolonya a cost zero = conversió zero a costa de Bolonya
 • els edificis obsolets
 • els espais insuficients
 • les dotacions de funcionament regular (biblioteques, revistes científiques, ràtio d'ordinadors...)
 • l'escassedat de professorat
 • la política de beques
 • la política de residències universitàries

en voleu més? Potser menys importants, però en sortirien moltes més.

Permeteu-me que aprofundeixi en un d'aquests punts, perquè de vegades les coincidències resulten cruels: segur que aquests dies us heu inflat de llegir als diaris, veure als noticiaris, escoltar anant amb el cotxe... tot de comparatives dels sous dels controladors aeris espanyols respecte als de la resta d'Europa; on són les dels sous universitaris? Quants anys fa que cap d'aquests mitjans de desinformació ha trobat noticiable comparar els sous que el govern espanyol paga al seu professorat universitari amb el que cobren a la resta d'Europa? Sentiu el tuf?

 A les universitats, el coneixement deixa lloc als formularis d'avaluació d'habilitats i competències per cobrir el dèficit de FP3 a costa de quedar-nos sense 'universitas', però l'important és que governança queda més decent que dictadura.

11 de desembre 2010

Llibertat de vot

Quan el nostre Parlament va votar la prohibició de torturar braus, moltes persones es varen fer ressó que per primera vegada (almenys amb transcendència) els partits haguessin respectat la llibertat de vot dels nostres parlamentaris.

En una altra banda he recopilat tots els arguments que conec per justificar que el règim neofranquista té massa dèficits democràtics per considerar que es pot homologar amb els estats europeus. Avui recullo aquesta qüestió en veure com de normal és a la Gran Bretanya que en una votació sobre taxes universitàries sis parlamentaris conservadors voten contra el que prefereix el seu partit i dos s'abstenen,  mentre que el seu soci de govern veu com 21 dels seus 86 parlamentaris voten en contra i 8 s'abstenen.

Veure al nostre Parlament o al de la potència colonial com els nostres parlamentaris voten com ovelles segons el signe que els fa el portantveu del seu grup és una de les ofenses més grans a la sobirania popular d'aquesta farsa de règim. Per això no cal que paguem tants sous i tantes dietes: que el portantveu exerceixi el vot en nom de la nòmina de parlamentaris que té el seu grup i que ho facin en una sala que no costi tant de climatitzar i d'il·luminar.

De fet, si un grup parlamentari tingués tots els seus membres menys el portantveu en estat avançat de gestació. podrien delegar el vot. Si poden delegar el vot per la noble causa de la maternitat,  per què no l'haurien de poder delegar per l'ennoblidora tasca de no aparèixer com estaquirots?

L'obligació de votar segons el que marca el grup parlamentari, juntament amb el finançament corrupte que ningú no vol destapar i que siguin les cùpules qui triïn els candidats i no a la inversa, són les causes que els partits polítics del règim neofranquista siguin instruments dictatorials dels poders fàctics o de minories que els són contràries. Un de tants dèficits democràtics que fan inviable completar la transició a la democràcia mentre no estripem la baralla i n'estrenem una de nova.

21 de novembre 2010

D'acord amb el Ratzinger sobre la integració dels immigrants

Com a menjacapellans amb pedigrí, em desconcerta que en alguna cosa puguem estar d'acord amb el monarca de l'estat vaticà.

Darrerament ja m'ha passat en dues ocasions. La més recent, quan s'ha fet enrere, molt tímidament, de la seva política sistemàtica d'oposició a la planificació familiar que el fa responsable de tantes i tantes morts.

L'altra, que com a català m'afecta més específicament, és la que publica la Vanguàrdia del dia 27 d'octubre del 2010, a la pàgina 13 i que hauria de servir de criteri als immigrants catòlics i als governants catòlics dels països acollidors. Demana el senyor Ratzinger als immigrants que respectin les lleis i la identitat nacional dels països on immigren. El tema de les lleis és especialment preocupant en el cas de certs col·lectius, però els qui volen implantar la xara no són seguidors d'aquest senyor. En canvi, aquest missatge hauria de fer que les "casas regionales" deixessin de ser corretja de transmissió dels franquistes i abandonessin la seva política de desintegració de Catalunya i passessin a promoure la integració a Catalunya dels immigrants provinents del seu origen.

Els partits imperialistes i, sobretot, el partit del Colons-Colonos no paren de promoure la falsedat que el castellà ha de ser considerat llengua pròpia de Catalunya perquè hi ha molts immigrants no integrats que tenen fills nascuts ací que desconeixen el català o que han estat tan víctimes com nosaltres de l'abassegadora imposició del castellà i no se senten còmodes en català. Però això és perquè en comptes de polítiques d'integració a Catalunya les que s'han fet han estat de desintegració de Catalunya.

On rau el problema? Si els fills d'immigrants tenen dret a imposar la seva llengua, llavors d'ací a poc temps ens reclamaran que l'àrab o el tamazigh o el xinès tinguin consideració de llengua pròpia i gaudeixi de cooficialitat. Segurament llavors els racistes diran que les llengües dels immigrants que no s'han dut el seu exèrcit no tenen el dret a imposar-se que té el castellà. O diran que l'única llengua dels immigrants que s'ha d'imposar a Catalunya és el castellà perquè ho diu la constitució racista del 1978.

En el cas dels immigrants que tenen trets facials o antropomòrfics molt diferenciats, pot ser que la seva integració es vegi frenada per actituds racistes de la societat d'acollida, però en els altres, fixeu-vos que el que fa que parlem de "fills d'immigrants" és justament que hagin rebutjat integrar-se. Jo duc un cognom basc i a mi mai ningú no em demana si sóc fill d'immigrants, ni al meu pare ni al meu avi: el besavi es va integrar fins on va ser capaç (no del tot) però va fer els possibles per a una total integració dels seus fills.

Obstruir la integració dels immigrants és desintegrar la societat d'acollida; per això, una societat democràtica processaria per genocidi un fanàtic de la intransigència fonamentalista espanyola com Savater (15-XI-10) per reclamar el "dret" a ignorar el català. El Ratzinger l'hauria d'excomunicar. I nosaltres haurem de seguir lluitant per completar la transició a la democràcia. O fer fora els espanyols d'una vegada.

genocidi MAPUTXE = ENDESA = cinisme empresarial

Al mateix temps que es fa públic un documental que explica el genocidi del poble Maputxe promogut per la cobdícia d'ENDESA

Tràiler

l'empresa ens bombardeja amb un anunci que afirma, crec que literalment, "el nostre compromís amb els pobles en desenvolupament". També tenen un compromís amb la llengua catalana, que no existeix en les seves polítiques empresarials (proveu de demanar el contracte en català...). La conclusió és que confonen "compromís" amb "odi, genocidi, destrucció..."

E spavilats que
N ecessiten la
D estrucció
E cològica per
S atisfer l'
A mbicióUs sorprèn que el projecte fos impulsat sota la presidència de Rodolfo Martín Villa, el mateix que, essent ministre d'interior del règim franquista va ordenar a la policia assassinar els obrers de Gasteiz que es manifestaven pels seus drets? El mateix que es va autoamnistiar en una llei de punt final que el règim neofranquista actual encara no ha anul·lat, com faria una democràcia...

19 de novembre 2010

19-N: 35 anys de la mort del criminalíssimo

Algun dia se sabrà per què ens han volgut amagar que el terrorista espanyol més gran del S.XX va morir el dia 19 de novembre i ens han volgut fer creure que va morir el 20-N.

Potser cercaven la coincidència amb la data de la mort de Primo de Rivera, el 20-N del 36...

Potser volien evitar la crueltat per a un dictador que es proclamava escollit per déu d'anar a morir el dia exacte que un acudit havia pronosticat...

Potser volien endarrerir ni que fos 24 hores l'inevitable, pel pànic que li tenien al poble de les nacions hispàniques...

Potser no s'havien acabat de posar d'acord en el repartiment del poder entre tots els corruptes assassins que l'envoltaven...

El que és segur és que varen passar coses que són incompatibles amb la versió oficial. N'aportarem dues, un indici i un argument irrebatible.

L'indici és que el dia 19 TVE havia programat una pel·lícula de Truffaut per al vespre, cosa que per si mateixa era excepcional i que es va interpretar com un intent de distreure l'atenció del Parte Médico Habitual que feia cosa d'un mes que s'emetia un parell de pics al dia. Però uns minuts abans de les 22h, sense cap explicació, la pel·lícula va ser substituïda per un film bèl·lic. M'agradarà saber algun dia què va motivar aquest canvi i què pretenien en fer-lo.

L'argument fa referència al cadàver d'un vell de 82 anys que s'havia passat el darrer any i escaig lluitant contra la mort i les darreres setmanes en estat terminal i mantingut en vida amb tota la tecnologia de què es disposava en el moment. Segons metges que varen veure les imatges de la parafernàlia d'instrumental que es va muntar per mantenir-lo en vida, es varen necessitar vàries hores per desconnectar-lo de tot plegat sense destrossar el cadàver, que després va ser embalsamat; aquesta operació és especialment complicada en un malalt que ha passat una agonia tan llarga. En resum, és tècnicament impossible que morís cap a les tres de la matinada quan a les sis el seu cadàver ja era embalsamat al seu palau i estaven muntant la capella ardent.

I l'acudit? Doncs resulta que va néixer com un acudit de mal gust, que s'explicava quan el poble va ser decebut per la negativa dels "aliats" a enderrocar el criminalíssimo avançats els anys quaranta. Es deia com volent dir que viuria molts anys i en aquella època això era el més desagradable que es podia pensar. Però va viure i matar durant molts anys, de manera que cada vegada més l'acudit de mal gust es va anar convertint en un cant a l'esperança, a mesura que s'acostava el 19 de novembre del 1975, en què efectivament l'enviat de déu no va poder evitar ser ridiculitzat pel poble.

- Tu saps quan es morirà el fill de puta del Franco?
- No.
- El dinou de novembre del mil nou-cents setanta-cinc.
- Sí, home, no diguis bestieses! Com ho pots saber?
- Tu saps quan va començar la guerra?
- El divuit de juliol del 36.
- I quan va acabar?
- L'u d'abril del 39.
- Doncs, apa, suma-ho...
- Què vols dir?
- Mira:

18 07 36
01 04 39
--------
19 11 75

Veus? Es morirà el dinou de novembre del 75...

Explicat al 1948, aquest acudit era ben bé humor negre. Però va ser recuperat en començar els anys 70 i llavors tenia una altra gràcia.

I si acabés sent cert que va morir el 20 (per exemple, perquè es descobrís que l'havien anat desconnectant ja el dia 19 de totes les màquines perquè els seus hereus polítics s'havien repartit el pastís i ja els feia nosa), llavors voldria dir que la data que condicionava la numerologia del criminalíssimo era el dia que la guerra va començar per a Catalunya, que fou l'endemà del cop d'estat de l'exèrcit perjur i insurrecte que només sap guanyar les guerres que declara al poble que hauria de defendre. Tant que s'havia esforçat a fer desaparèixer Catalunya...

18 de novembre 2010

D'acord amb Savater sobre la il·legitimitat del règim neofranquista

Un dels principals aiatol·làs de l'espanyolisme, venerat igualment per franquistes d'esquerres que de dretes, ha dit a La Vanguardia (15-11-10):

Dicen que ETA se acaba por Navidad…

Dará otro pasito ambiguo... Ha aceptado su derrota, está frenando... pero es como los camiones gigantes: frenan, pero transcurre un rato hasta que se detienen, por la inercia. Si estás delante, puedes morir arrollado.

¿Qué pasará luego en Euskadi?

Deberá pasar un tiempo hasta que la gente se acostumbre a vivir sin miedo, en paz. No sería legítimo que la gente del entorno de ETA pidiera el voto sin que pasara ese tiempo. 

Vejam, resulta que per una vegada estarem d'acord: no és legítim que els etarres demanin el vot i molt menys que el puguin rebre fins que la gent s'hagi oblidat del terror que han causat. No sé si aquest senyor ho quantificarà en dos anys, en deu, en vint. En tot cas, i en proporció al grau de terrorisme practicat, els franquistes hauran d'esperar un segle a poder demanar i rebre el vot abans que això es pugui considerar legítim. Doncs, als motius d'il·legitimitat que contaminen l'etapa inicial de la inclonclusa transició a la democràcia que ja sabíem (es va fer sense llibertat de premsa ni de partits i en permanent amenaça del terrorisme [para]militar franquista) s'hi afegeix ara que es va permetre il·legítimament que els terroristes franquistes demanessin el vot i fins guanyessin les primeres eleccions de l'actual règim neofranquista.

Un cementiri islàmic a l'Empordà

Fa uns anys vàrem haver de lamentar la mort, en un accident de trànsit, d'una dotzena de magribins que eren traslladats clandestinament pel nostre país.

Els morts anaven indocumentats; ningú no els va reclamar; vol dir que ningú va assumir els costos de repatriar els cadàvers.

Com ha de ser, l'administració de l'estat va assumir els costos d'enterrar-los, cosa que s'hauria d'haver fet en fossa comuna.

Però resulta que representants de la comunitat musulmana varen exigir que es construís un annex al cementiri en qüestió on els cadàvers rebessin sepultura segons els rituals d'una religió que ningú no va demostrar que fos la de cap dels difunts. És a dir que s'exigia a l'estat multiplicar brutalment el cost dels enterraments per la simple assumpció racista que en ser magribins forçosament havien de ser musulmans.

El més sorprenent, segons la premsa del moment, és que el nostre govern s'hi va avenir. En comptes de dir: "aquells que siguin identificats, els seus familiars podran decidir com els enterren i on; els altres, rebran el mateix tracte que tots els indocumentats" el nostre govern va ser complice d'un acte de racisme que, per sort, algun dia podrà ser reparat.

16 de novembre 2010

Qui se'ls creu: "Ni independentistes, ni de dretes"?

Què podem dir quant a les dretes d'un partit que elimina pràcticament l'únic impost que paguen els rics i que apuja l'IVA que castiga especialment la gent humil? No cal dir res més.

Ara. Es pot no ser independentista? Jo no en conec. No conec ningú que postuli que Espanya hagi de deixar de ser independent. Què ens proposa, doncs, el PSOE, que Espanya passi a ser un Land de la Bundesrepublik? Que s'integri a la xarxa de departaments francesos? Que sigui un nou estat associat dels EUA? (Que no es diria Puerto Pobre, sinó Pegamoidestan, que Alaska ja la tenen).

Siguem seriosos: que no saben res de la recursivitat? Si són contraris a la independència, un cop seran l'estat 52 dels EUA hauran de lluitar per tal que els EUA deixin de ser independents i passin a ser una província de la Xina, fins que no els quedi més remei que exigir que l'estat únic mundial passi a ser una colònia de Mart.

O potser resultarà que sí que volen la independència d'Espanya, i la de França i la d'Itàlia i no cal seguir. L'única independència que no volen sembla ser que és la nostra. Doncs, que estan a favor de l'annexió o Anschluss dels Països Catalans, sense avergonyir-se que fins i tot Hitler els doni lliçons de simulació democràtica: ell almenys va organitzar un referèndum trampós per justificar l'annexió d'Àustria al seu Reich...

Dret d'elecció escolar

Ara que les escoles subvencionades han deixat de tenir la complicitat de les autoritats per discriminar amb diners públics l'alumnat immigrant i el que té necessitats educatives especials, ha començat una ofensiva mediàtica per demanar el dret a escollir escola, com si ara aquest dret estigués menys garantit que abans.

El fet és que tenim una democràcia interrupta que no té diners per a tot el que promet i, doncs, ha de prioritzar com els gasta.

Jo sóc dels que pensen que l'estat no hauria de donar ni un (d/e)uro a empreses privades dedicades a l'ensenyament mentre no hagi aconseguit garantir el dret a triar una plaça en el sistema públic d'ensenyament.

És a dir, en la línia dels països avançats, els diners públics s'han de dedicar a construir una xarxa pública on hi hagi una plaça disponible per a cada criatura en edat escolar, de manera que ni una sola família es vegi obligada a dur els seus fills a l'ensenyament privat per manca de places públiques a una distància raonable del seu domicili.

Després, amb els diners que sobrin, es subvencionen les empreses privades (ni que siguin regentades per aficionats).

Tots els diners públics a la xarxa pública mentre es doni la xacra tercermundista que hi hagi famílies que no tenen reconegut el dret a elegir plaça escolar a la xarxa pública.

Democràcia interrupta

Tenim una suposada democràcia que vol portar la seva ciutadania a un clímax de felicitat, però que se li estronca el seu potencial i la deixa a mitges.

O sigui, ens imposen una constitució neofranquista que promet tota una sèrie de drets, però després no té calers per acomplir les seves promeses.

Així, l'article 33 reconeix el dret a la propietat privada; el 35, el dret al treball; el 41, a la seguretat social; el 43, a la salut; el 45, a gaudir del medi ambient; el 47, a la vivenda.

Però els nostres joves no poden pagar-se un habitatge perquè l'estat diu que no pot dedicar més diners a polítiques d'habitatge o de promoció de llocs de treball...

Però si també se saltessin el 33, el que sacralitza la propietat privada, resulta que llavors tindrien calers per protegir tots els altres drets. D'on s'arriba a la conclusió que hi ha drets de primera (la Sagrada Propietat Privada) i de segona (tots els altres).

Quin babau encarrega una llei antitabac a un tabacòman?

Diuen que rectificaran el pitafi de la darrera llei antitabac amb una de nova per a l'any vinent. Que tornarà a quedar tan curta que serà possible fumar a l'aire lliure en zones compartides amb fumadors "passius". Evidentment, això només se li pot acudir a un addicte al tabac... Us imagineu al Camp Nou envoltat d'aquells malalts d'havà que no paren de manxar durant tot el partit? El problema no és que "Spain is different", el problema és que Spain no se'n va.

Mai ningú ens ho havia demanat en català

Des d'aquí reivindico que se'm dediqui un carrer per la meva obstinada militància per emprar el català. Aparentment, sóc l'únic català que demana els contractes, les informacions, els documents en català, perquè sempre em responen que mai abans ningú no els ho havia demanat.

Avui m'ha passat a ENDESA, allà a l'Estació del Nord, on he anat per aconseguir posar al meu nom un contracte que fa setze mesos que intento arreglar. Quan ja no han estat capaços d'inventar-se cap altre requeriment que jo hagués de satisfer, m'han presentat la proposta de contracte (atenció, només proposta, que això de tenir el privilegi de pagar a ENDESA es veu que és molt selecte) en una llengua estrangera. Quan els he dit que havia de ser en català, m'han respost que el sistema (informàtic, se suposa) no ho permet i, ai làs, la cantarella de sempre, que no estan preparats perquè sóc el primer que ho demana... cosa que et diuen en un to com volent dir "si et retractes de la teva actitud antisocial de demanar-ho en català serem generosos i ens m'oblidarem".

He trucat als Mossos per si tenia dret a alguna forma de suport i m'han contestat que, en ser un tema "no penal", ells no hi podien intervenir i que presentés una reclamació (sense concretar on). El detall significatiu és que des del moment en què he fet la trucada davant de la persona que m'atenia s'ha posat en marxa una mena de pla antiterrorista i han aparegut una supervisora, que ha pres el comandament de la situació i una segurata que s'ha palplantat al meu costat, disposada a salvar la humanitat d'un terrorista nacionalista rojo-separatista que demana els contractes en català; la novetat és que aquesta vegada ni m'han agredit ni han presentat una falsa denúncia en contra meva.

La cosa ha acabat en taules: han pres totes les meves dades, d'ací a uns dies em cridaran per tal que signi el formulari de súplica de contracte i uns quant dies més encara més tard em faran saber si se m'ha concedit la gràcia de posar al meu nom el contracte del consum que porto setze mesos pagant (per embutxacar-se els meus diners no calen súpliques ni protocols, només un número de compte bancari).

El que m'escama és que la mateixa excusa porto desenes d'anys sentint-la; al principi colava, però ara jo no em crec que a setze de novembre del 2010 jo sigui la primera persona del món que demana a ENDESA el contracte en català. En tot cas, preventivament, des d'avui aniré afegint en aquest blog les institucions que ja no poden fer servir aquesta excusa perquè ja me l'han donada a mi, començant per ENDESA i pel servei mèdic que vaig haver de visitar aquest setembre per mor d'una hipoteca que tinc amb el SANTANDER.

Institució o empresa: MEDYCSA
Sector:               serveis mèdics per al SANTANDER
Data:                 setembre del 2010

Institució o empresa: ENDESA
Sector:               Monopolis encoberts
Data:                 16 de novembre del 2010

05 de novembre 2010

Els catòlics no consideren persones les dones

Resulta que segons la jerarquia catòlica les dones no són persones sinó simples incubadores biòniques. Sembla ser que, segons els catòlics, els fetus són "éssers humans".

Diu el representant dels bisbes, segons EP, en relació a les intencions del PSOE de canviar la legislació de l'avortament i de la reproducció assistida:

Martínez Camino advirtió con gravedad de que estas reformas "pondrían en cuestión la legitimidad del Estado de Derecho" debido a que, desde la óptica de la filosofía cristiana, "permiten que se eliminen seres humanos.

Com es defineixen en la nostra llengua aquests termes?

Després de passar de "ser humà" a "home", arribem a "individu de l'espècie humana"; doncs, un fetus és un ser X si és un individu de l'espècie X.

I què és un individu?

4 m BIOL Cada ésser organitzat i independent, sigui vegetal o animal.

A "individu" també hi arribem cercant a "persona":

persona f 1 1 ANTROP Individu de l'espècie humana.

3 1 FILOS Individu humà que transcendeix la realitat fisicobiològica, gaudeix d'una radical autonomia, es realitza en la relació amb els altres i pot decidir per ell mateix el seu propi destí.


En resum, mentre el fetus i la mare estan lligats entre si, només un dels dos gaudeix d'autonomia i decideix el seu destí: si posem el del fetus per davant del de la mare, si no permetem que la mare decideixi el seu futur amb total independència, estem degradant-la a la condició inhumana d'incubadora.

En definitiva, el fetus només podria ser considerat persona si li neguem aquesta condició a la gestant.

El més greu d'aquesta notícia és que la jerarquia catòlica s'atreveixi a qüestionar l'estat de dret que tracta les seves desenes de milers de predicadors com a funcionaris.

A què esperem per establir la separació entre estat i església, anul·lant el concordat?

Escrit el 2007

Contra l'art. 8 de la Constitució neofranquista del 1978

Tenim molts motius per canviar la Constitució neofranquista del 1978, per tal d’acostar-nos a les “democràcies consolidades”. Avui ens centrarem en l'article 8:
Art. 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Qualsevol persona que analitzi amb calma l'article precedent podrà veure que conté quatre finalitats (o "misiones") coordinades amb una priorització implícita:
 1. soberania
 2. independencia
 3. integridad territorial
 4. ordenamiento constitucional
És un tòpic de la majoria d'oradors insistir sovint en allò de "i darrer, però no per això menys important, etc" (en anglès “last but not least”) precisament perquè les regles de la llengua imposen una ordenació implícita de més a menys important si no es diu el contrari; és com si digués “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial, etc.”

Aquest redactat és com els forats de seguretat en els sistemes operatius: una porta posterior oberta als crackers militars; què passa si algú els convenç que han de triar entre 1 i 4 o entre 2 i 4 o entre 3 i 4 o entre 1+2+3 i 4?

No és un perill menyspreable, atesa la tradició colpista de l’exèrcit espanyol (de fet, es va parlar de "soroll de sabres" durant tota la redacció de la C78 i el seu desplegament posterior: estatuts, lleis orgàniques...); que es podria exacerbar si es fes qualsevol pas tímid en el camí del reconeixement de les altres nacions espanyoles. I l’11-M ens mostra que amagar el cap sota l’ala davant dels perills coneguts és una mala política i el “pertinaç colpisme” és la pitjor forma de terrorisme que han patit mai les nacions espanyoles.

Evidentment, davant d’una crisi basada en una interpretació com "estat d'excepció + dissolució del Parlament + segrest del Govern per garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial", el Tribunal Constitucional no soluciona res, car és part del ordenamiento constitucional, la menys important de les "misiones".

Amb aquest redactat, en cas d’haver guanyat en Tejero, no li calia canviar la C78, en tenia prou amb canviar el govern i el parlament dient que havien posat en perill la “integridad territorial” i deixar en suspens els estatuts d’autonomia

L'alternativa és un redactat com:
Art. 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión acatar y defender el ordenamiento constitucional.
És a dir, defensar l’ordenament constitucional abans que res del propi exèrcit (per això "acatar") que se l'ha passat pel folre més de 150 vegades en els darrers dos segles.

El més probable és que el Govern de torn els encarregui "garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad", amb la qual cosa el resultat és semblant, però no les prioritats, de manera que es tanca el forat.

El més curiós és que, vigint la C78, hem perdut sobirania (ingrés a la UE) i hem perdut independència (ingrés a l'OTAN) sense que l'exèrcit hagi intervingut, cosa que fa evident que les "misiones" 1, 2 i 3 només s'han d'efectuar si el Govern ho mana dins de "el ordenamiento constitucional".

¿Què passaria si els representants de la sobirania popular es decidissin a rentar la imatge de l'Estat espanyol i acceptessin complir els compromisos contrets el 1815 amb el Tractat de Viena, que obliga a restituir la vila d'Olivença a Portugal? ¿Intervindria l'exèrcit per salvar la sagrada unitat territorial?

Defensar la “integridad territorial” contra la voluntat popular fent servir el terrorisme militar és justament el que ha portat el “company” socialista Milossèvitx davant del TPI. ¿Li farà companyia ZP si els bascos aproven el Pla Ibarretxe?

Si us heu llegit tot el que cal per canviar la C78, entendreu que no es pot estar fent cada dos per tres. Seria absurd que ara es fes tot el procés per fer un canvi respecte a la primogenitura reial que potser no s'arribarà a aplicar mai (v.g., només hereus mascles fins a la tercera República) i es deixés passar l'oportunitat de desfranquistitzar-la.

Si us he convençut que el debat sobre l'article 8 de la C78 pot ajudar a fer entendre que cal progressar cap a una democràcia plena, impossible amb la Constitució neofranquista del 1978, podeu posar la imatge "anti8" a la vostra pàgina i vincular-la amb aquesta nota.

Imatge gran mitjana o xica gentilesa d'Adrià de Yzaguirre i Martorell

Pagar peatges sense entrar a l'autopista

He sabut recentment que, per tapar les errades que havien comès en autoritzar un IVA inadequat, el govern de CiU va acceptar pagar un "peatge a l'ombra": per cada cotxe que circula i no paga el que tocaria, el nostre govern, amb els meus diners (i els teus), paga la diferència.

Això vol dir que els ciutadans de Catalunya estem assumint un pagament injust que facilita el negoci que Abertis no faria si cobrés el que ha de cobrar per la baixada d'usuaris.

Considero un robatori els peatges i un doble robatori que em facin pagar per no fer servir les autopistes de peatge.

Publicat el 22-5-2007

Tricolor cap per avall

Fa temps que solc dur una tricolor a la solapa. No em representa positivament, sinó que em serveix per expressar el meu rebuig al règim neofranquista. Des de fa algunes setmanes la duc invertida, per expressar que de la segona república (tercera segons la història catalana) no en voldria aprofitar quasi res. En adoptar aquesta actitud, esperava ser víctima d'una allau d'interpelacions. Ja en fa setmanes i a ningú no li ha cridat l'atenció: no saben què és, ni com es posa o no els fa ni fred ni calor. Em temo que la transició a la democràcia seguirà esperant per molts anys la seva culminació...

Reservat el dret d'admissió

AVÍS: esteu a punt d'accedir al blog d'un barrinaire logoludòpata i iconoclasta. Abans de continuar, prengueu consciència que el seu autor l'empra com a procediment per descarregar tota la bilis que li genera l'estupidesa humana i altres agressions que rep dels noticiaris, les autoritats, els súbdits, els vassalls i altres disgustos de la vida quotidiana.

La lectura d'aquest blog pot ferir la sensibilitat de: monàrquics, espanyolistes (els imperialistes, no els futbolòfils), papistes, masclistes, monolingües profunds, madridistes (que no madrilenys), misàndriques, torturadors de braus, enemics de l'experimentació amb animals, vegans, devoradors d'hamburgueses, fumadors, dretans, víctimes de microsoft, homòfobs, carronyaires del terrorisme, usurpadors de l'intel·lecte (autodenominats "gestors de la propietat intel·lectual"), pederastes, sovietòfils, xaristes, caçadors, especuladors, setzistes urbans, músicspàmmers, carcellers de gossos, exhibicionistes de xerrameca de mòbil, masoques de telefems, neòfobs...

A tots ells se'ls desaconsella que passin d'aquest punt. No s'accepten reclamacions.