Reservat el dret d'admissió

El blog d'un barrinador logoludòpata i iconoclasta. Reservat el dret d'admissió

06 de novembre 2012

Full de ruta per renunciar a la independència

President Mas: si us pressionen amb una proposta de modificació de la constitució, tant que us plantegeu si cal renunciar a la independència, us ofereixo un paquet de contrapartides que segurament seran acceptades per la majoria dels catalans.

1.- l'estat serà recentralitzat eliminant totes les capes intermèdies entre el govern central i els ajuntaments.
2.- només tindran estatut d'autonomia els països bascos, Galícia i la Vall d'Aran.
3.- la capital del poder legislatiu serà a Barcelona.
4.- la del poder executiu serà a València.
5.- la del poder judicial serà a Ciutat de Mallorca.
6.- l'única llengua oficial serà el català, excepte a les tres autonomies, on la llengua pròpia serà l'única oficial.
7.- els funcionaris de l'estat, els polítics i el personal de les empreses que tracti amb el públic hauran d'acreditar el coneixement del català.
8.- a tot el territori de l'estat es rebran vuitanta cadenes de ràdio i televisió en català.
9.- l'exèrcit franquista serà disolt i els seus membres cobraran l'atur segons el que hagin cotitzat, o sigui zero.
10.- l'autoamnistia que els terroristes al servei del criminalíssimo es varen atorgar serà anul·lada.
11.- després de 300 anys de rebre la mateixa medicina que ells administren als altres, l'onze de setembre del 2414 se sotmetrà a referèndum una proposta d'estat confederal, que serà prou respectuosa amb la diversitat com per provocar l'interès i l'adhesió de Portugal i Gibraltar, juntament amb les altres nacions d'Espanya.

Que no sigui dit que no acceptem cap alternativa que no sigui la independència...