Reservat el dret d'admissió

El blog d'un barrinador logoludòpata i iconoclasta. Reservat el dret d'admissió

05 de novembre 2010

Els catòlics no consideren persones les dones

Resulta que segons la jerarquia catòlica les dones no són persones sinó simples incubadores biòniques. Sembla ser que, segons els catòlics, els fetus són "éssers humans".

Diu el representant dels bisbes, segons EP, en relació a les intencions del PSOE de canviar la legislació de l'avortament i de la reproducció assistida:

Martínez Camino advirtió con gravedad de que estas reformas "pondrían en cuestión la legitimidad del Estado de Derecho" debido a que, desde la óptica de la filosofía cristiana, "permiten que se eliminen seres humanos.

Com es defineixen en la nostra llengua aquests termes?

Després de passar de "ser humà" a "home", arribem a "individu de l'espècie humana"; doncs, un fetus és un ser X si és un individu de l'espècie X.

I què és un individu?

4 m BIOL Cada ésser organitzat i independent, sigui vegetal o animal.

A "individu" també hi arribem cercant a "persona":

persona f 1 1 ANTROP Individu de l'espècie humana.

3 1 FILOS Individu humà que transcendeix la realitat fisicobiològica, gaudeix d'una radical autonomia, es realitza en la relació amb els altres i pot decidir per ell mateix el seu propi destí.


En resum, mentre el fetus i la mare estan lligats entre si, només un dels dos gaudeix d'autonomia i decideix el seu destí: si posem el del fetus per davant del de la mare, si no permetem que la mare decideixi el seu futur amb total independència, estem degradant-la a la condició inhumana d'incubadora.

En definitiva, el fetus només podria ser considerat persona si li neguem aquesta condició a la gestant.

El més greu d'aquesta notícia és que la jerarquia catòlica s'atreveixi a qüestionar l'estat de dret que tracta les seves desenes de milers de predicadors com a funcionaris.

A què esperem per establir la separació entre estat i església, anul·lant el concordat?

Escrit el 2007