Reservat el dret d'admissió

El blog d'un barrinador logoludòpata i iconoclasta. Reservat el dret d'admissió

08 de gener 2011

Cal suprimir els peatges?

Evidentment, si els suprimim ens tocarà pagar de cop molt més del que s'hauria pagat en els segles de concessió que queda: mal negoci.

A més, si els suprimim, ni els turistes ni els transportistes no pagaran per usar les autopistes; però si anem a molts altres països, sí que pagarem: mal negoci.

Si suprimim els peatge, influirem negativament en el transport públic, que és el que realment convé promoure: mal negoci.

La meva alternativa és que els peatges pugin (tant com calgui per cobrir el cost real i, en tot cas, que els residents tinguin descompte via TeleTac o retorns via declaració de la Renda.