Reservat el dret d'admissió

El blog d'un barrinador logoludòpata i iconoclasta. Reservat el dret d'admissió

08 de gener 2011

Clos reconeix la censura al Fòrum

El batlle de BCN, el senyor Clos, intenta minimitzar les crítiques que ha rebut el fòrum per la ferum antiètica dels seus patrocinadors dient que ara que el govern central no s'hi oposa, ara es podrà criticar la guerra d'Irac al fòrum.

No cal sumar ni restar gaire per veure-hi un reconeixement implícit de la censura amb què treballen els intel·lectuals de pessebre que intenten dotar-lo de continguts.