Reservat el dret d'admissió

El blog d'un barrinador logoludòpata i iconoclasta. Reservat el dret d'admissió

08 de gener 2011

El vel i la religió

El govern francès vol limitar l'ús de símbols religiosos. ¿És aquest el problema?

Jo crec que la religió ha de poder ser exercida amb plena llibertat, inclosos els símbols. Amb l'única limitació que la religió ha de respectar els valors de la democràcia.

Dit d'una altra manera: si una religió propugna el racisme, el sexisme, el canibalisme, els sacrificis humans o qualsevol altre acte o actitud incompatible amb la democràcia, ha de ser prohibida i els culpables, castigats. Però si una religió és declarada legal, no ha de tenir cap mena d'impediment en el seu exercici.

I vigilem com qualifiquem les actituds de l'Islam sobre la dona, perquè haurem de ser conseqüents amb les que el Catolicisme practica al respecte...